• Het kan weer! Na alle coronabeperkingen, zal onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats vinden op vrijdag 8 april - inloop 19.30 u. start 20.00 u.

    Locatie: kantine DWSM

    Bestuur DWSM

    Tarik, Patrick en Annette