•  

  Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.

  #PLEZIER                     #VRIENDSCHAP                #RESPECT

  NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer / leider te verkleinen. 

  Algemene Verenigingsafspraken

  • Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag.
  • Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.
  • Iedereen is welkom.
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
  • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter.
  • Wij laten de kinderen hun spel spelen.
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
  • Als er problemen zijn, maken we er melding van Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!
  • het drinken van alcohol (tot achttien jaar), roken (tot zestien jaar) en gebruiken van drugs op de club is verboden;
  • Voor 12 uur wordt er geen alcohol geschonken;
  • Bij het niet naleven van de regels kunnen sancties opgelegd worden;
  • Grensoverschrijdend gedrag word niet geaccepteerd;
  Spelers

  De verplichtingen en gedragsregels voor spelers zijn:

  • het zorgvuldig omgaan met materiaal dat gezamenlijk eigendom is van alle leden van de vereniging;
  • het hebben van correcte sportkleding (onder andere scheenbeschermers en minimaal één paar voetbalschoenen met vaste noppen);
  • het nakomen van afspraken;
  • het corrigerend optreden bij onbehoorlijk gedrag van medespelers;
  • Het onthouden van onbehoorlijk gedraag richting arbitrage;
  Bij trainingen
  • twee keer komen trainen.
  • op tijd aanwezig zijn, dat houdt in vijf minuten voor aanvang van de training in sportkleding op het veld staan;
  • op aanwijzing van de trainer de pionnen, ballen en hesjes neerzetten en terugbrengen;
  • zich sportief en respectvol gedragen tegenover de trainer en medespelers;
  • wanneer een speler de gehele week niet getraind heeft, volgt automatisch een wisselbeurt bij de wedstrijd;
  • uitzonderingen zijn mogelijk voor spelers die bijvoorbeeld veel huiswerk hadden of ziek waren;
  • afmelden met vermelding van de reden bij de trainer of leider voor aanvang van de training is verplicht;
  • kleedkamer schoon achterlaten.
  Bij wedstrijden
  • alle wedstrijden zijn verplicht;
  • op de afgesproken verzameltijd aanwezig zijn;
  • zich sportief en respectvol gedragen tegenover tegenstanders, medespelers, arbitrage en publiek;
  • afmelden kan alleen met een goede reden en tenminste twee dagen voor de wedstrijd;
  • afmelden kan alleen bij de trainer of leider van het elftal;
  • kleedkamer schoon achterlaten;
  Ouders

  De verplichtingen en gedragsregels voor ouders van jeugdspelers zijn:

  • er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een (uit) wedstrijd;
  • het brengen en halen van uw kind bij (oefen)wedstrijden of uit wedstrijden;
  • het zich sportief en respectvol gedragen tegenover kaderleden, eigen spelers, tegenstanders, arbitrage en publiek;
  • het corrigerend optreden bij onbehoorlijk gedrag van de eigen spelers;
  • laat de coaching van het team over aan de trainers.
  • het nakomen van afspraken, bijvoorbeeld het tijdig betalen van contributie en het op tijd aanwezig laten zijn van het kind

  #PLEZIER                     #VRIENDSCHAP                #RESPECT