• Opzeggen Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van v.v. DWSM is altijd voor de duur van het gehele vereniningsjaar dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli het jaar erop.
  • Het doorgeven van beeindiging van het lidmaatschap kan alleen via mail secr@dwsm.nl
  • Opzeggen via de trainers worden niet geaccepteerd.
  • Wanneer de opzegging wordt aangevraagd worden eventuele openstaande conditributieverplichtingen nagelopen.
  • Restitutie van de contributie is niet van toepassing
  • Indien alles akkoord is wordt de speler vrijgegeven.
  • Let op! Je kan opzeggen tot 30 juni. Daarna begint een nieuw seizoen en moeten wij onze leden weer aanmelden bij de KNVB.